Původní stav výmalby ambitů v rumburské Loretě (stav v roce 2000 před restaurováním).

 Foceno za špatných světelných podmínek na digitální fotoaparát Olympus 1400 XL. Foto Filip Kolomazník (DVR).


MARIINO NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ

Dekorativní rámování, silně narušené vlhkostí, je z části odpadané. Vlastní obraz má z velké části napadenou horní vrstvu malby. Části malby jsou zoxidované a ztmavlé. Metalování na plastických doplňcích je setřelé a zčernalé.


JOACHIM A ANNA OPLAKÁVAJÍ SVOU BEZDĚTNOST

Dekorativní rámování obrazu odpadává i s intonakem, které je navíc uvolněné od jádra. Zbytky malby jsou pokryty zákalem.


ODMÍTNUTÍ JOACHIMOVI OBĚTI V CHRÁMU

Celá malby je silně narušená vlhkostí a barevná vrstva odpadá i s intonakem. Místa s kremžskou bělobou jsou silně zčernalá.


PŘISLÍBENÍ DÍTĚTE JOACHIMOVI SKRZE ANDĚLA

Tato malba se technologicky zcela odlišuje od ostatních obrazů (al secco). Jeví všechny vlastnosti fresky. Ač je provlhlá a silně znečištěná, pevně lpí v jemně zrnité omítce. V některých je napadená plísní. Dekorativní rámování je opět zhotoveno jako al secco.


ZVĚSTOVÁNÍ NAROZENÍ PANNY MARIE ANNĚ SKRZE ANDĚLA

Malba výjevu je pokryta zákalem. Ve velkém rozsahu je uvolněná od základu a začíná odpadat. Dekorativní rámování bylo v místech poškození částečně přemalované. Permanentně vlhké partie odpadají i s intonakem.


NAROZENÍ PANNY MARIE

Malba je zpráškovatělá a z velké části je napadená až na intonako s červenou kresbou. Metalování je zoxidované. Opět se zde vyskytují zákaly.


UVEDENÍ PANNY MARIE DO CHRÁMU

Zpáškovatělá malba je z velké části narušena vlhkostí, která způsobila zákaly. V místech velkého výkvětu solí barevná vrstva odpadá i s podkladem. Dekorativní orámování obrazu je poměrně kompaktní, až na drobná místa, kde zatékalo.


SVATBA PANNY MARIE

Malba je silně poškozená vlhkostí. Výkvěty solí malbu místy zcela zničil. Barevná vrstva je zvětralá a odpadává. Povrch malby je zakryt zákalem.


ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Silně zvětralá malba je ve velkém rozsahu zcela odpadaná. Zbytky silnější barevné vrstvy jsou pokryty zákalem. Celé části obrazu jsou lokálně přemalované. Místy zůstaly na holém podkladě pouze osamocené šupiny barev. Ornamentální rámování je v hladkých partiích plošně přemalováno.


MARIINA CESTA PŘES HORY JUDSKÉ

Dekorativní rámování má kompaktní barevnou vrstvu. Malba výjevu je silně porušena odpadanou barevnou vrstvou. Pod ní je patrná odkrytá červená kresba. Partie oblohy, nejkompaktnější na celém obrazu, jsou přemalovány.


NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Malba s četnými zákaly je místy odpadaná až na intonako. Místa, kde byla použita kremžská běloba, jsou zčernalá.


MARIE A JOSEF HLEDAJÍ UBYTOVÁNÍ V BETLÉMĚ

Celá malba je pokrytá zákalem. Barevná vrstva je místy zoxidovaná a odpadává. Ornamentální rámování je nepoškozené.


ZVĚSTOVÁNÍ PASTÍŘŮM

Část ornamentálního orámování je silně narušena vlhkostí. Poměrně kompaktní malba nese stopy ztmavlých retuší. Zvětralé části odpadávají v drobných šupinách.


NAROZENÍ PÁNĚ

Malba je značně poškozená. Horní polovina zcela chybí. Barevná vrstva je odpadaná i s intonakem. Zbylá malba je zvětralá a v šupinách odpadává. Dekorativní rámování je rovněž silně poškozené.


KLANĚNÍ MUDRCŮ

Malba je ve velké ploše narušená zatékající vodou. Nápis je zatřený barvou, která silně odolává rozpouštědlům. Vlastní malba má silně zpráškovatělou barevnou vrstvu, která je navíc pokryta zákalem. Intonako je místy narušené. Okolí je překryto silnou vrstvou hlinky.


OBĚTOVÁNÍ KRISTA V CHRÁMU

Malba je silně zpráškovatělá a při doteku odpadává zvláště v okrových odstínech a tónech s nimi míchaných. Dekorativní malované orámování obrazu je silně pojené a drží dobře. Místa, kde přechází na klenbu a stěny, byla v minulosti zatřená silnou vrstvou hlinky.


OČIŠTĚNÍ PANNY MARIE

Silně zpráškovatělá malba odpadává. Intonako je místy narušeno zatékající barvou. V horní části výjevu jsou lokální přemalby. Místy, pod opadanou barvou, prosvítá červená kresba.


ÚTĚK DO EGYPTA

Na malbě jsou silně zpráškovatělé okry a barvy s nimi míchané. Levá strana, včetně iluzivního dekorativního orámování, je promáčená. Nápis je zamalován barvou změněného odstínu. Metalované části dekorativního rámování se vlhkem oddělují od podkladu a jsou zoxidované.


CESTA DO JERUZALÉMA NA SVÁTKY

Malba je zpráškovatělá a místy odpadává. V místě zatékání je ornamentální orámování malby i s intonakem odtržené od rámu.


DVANÁCTILETÝ JEŽÍŠ V CHRÁMU

Barevná vrstva obrazu je vlhkostí zpráškovatělá, místy v šupinách odpadaná a pokrytá zákalem. V místě přímého zatékání se dekorativní výmalba uvolnila (ve formě velkých rozpraskaných puchýřů) i s intonakem od jádra a začala odpadávat.


SVATÁ RODINA

Tento obraz patří k nejvíce přemalovaným. Jsou zde rozsáhlé lokální přemalby oblohy a architektury. V levé části je i s okolím přemalovaná stará vytmelená puklina. Malba v šupinách odpadává a odkrývá světlejší podmalbu.


SVATBA V KÁNĚ

Malba je pokrytá nečistotami a vápenným zákalem. Je zpráškovatělá a v šupinách odpadává.


SMRT JOSEFOVA

Malba je zpráškovatělá a téměř po celé ploše pokrytá zákalem. Některé detaily oxidací změnily barevnost. Dekorativní výmalba okolo obrazu je na několika místech napadená černou plísní.


JEŽÍŠOVO ROZLOUČENÍ S MARIÍ

Přemalby touže barvou jsou i na hladkých plochách dekorativního orámování v místech defektů. Vlastní malba je místy odpadaná a pokrytá zákalem.


JEŽÍŠ SE POTKÁVÁ SE SVOU MATKOU NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

Zpráškovatělá barva je pokrytá nečistotami a zákalem. Na pozadí jsou lokální přemalby. Vrstvená malba je místy barevně změněná. Defekty v orámování obrazu jsou plošně přemalované nyní barevně změněnou barvou.


BOLESTNÁ MATKA BOŽÍ POD KŘÍŽEM

Nápis je přemalovaný, rovněž tak defekty v ornamentálním orámování. Barevná vrstva je zpráškovatělá a odpadává. V obloze a na těle Krista  jsou lokální přemalby.


PIETA

Barevná vrstva po celé ploše obrazu je zpráškovatělá. Přemalba oblohy je kompaktní.


JEŽÍŠOVO ZJEVENÍ SE MARII PO JEHO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Malba je zpráškovatělá a pokrytá zákalem. Jsou zde lokální přemalby. Defekty v ornamentálním orámování jsou plošně přemalované.


SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Malba je silně narušená zatékáním. Barevná vrstva je zpráškovatělá a odpadává. Místy jsou přemalby.


MARIINA SMRT

Malba je celkově zdevastovaná. Barevná vrstva odpadává až na podklad. Místy jsou zákaly a zčernalé běloby.


NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Dekorativní rámování je silně narušené vlhkostí. Zpráškovatělá malby je místy odpadaná až na podklad. Lokální přemalba, pravděpodobně s příměsí olovnaté běloby, je zoxidovaná.


KORUNOVACE PANNY MARIE

Vlhkostí poničená malba má horní zpráškovatělou vrstvu, zachovanou pouze ve fragmentech. Podmalbou prosvítá červená vrstva. Malba dekorativního orámování je silně narušená permanentně pronikající vlhkostí a odpadává ve velkých, nabobtnaných šupinách.


 

-ze zprávy provádějících restaurátorů